Witamy na stronie
Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki

Stowarzyszenie powstało w celu upowszechniania profesjonalnych rozwiązań w zakresie zarządzania oraz poziomu standardów jakości usług w turystyce, inicjowania i organizowania różnorodnych form współpracy organizacji i jednostek działających w sferze turystyki i hotelarstwa oraz innych podmiotów zainteresowanych taką współpracą, wspierania współpracy z Polonią i Polakami za granicą, upowszechniania nowoczesnych metod organizacji i zarządzania jednostkami turystycznymi, w tym zarządzania jakością, a także wyróżniania i popularyzowania innowacji oraz wyjątkowych dokonań społecznych i gospodarczych w dziedzinie turystyki, przyczyniających się do kształtowania i umacniania korzystnego wizerunku Polski w Europie i na świecie.

Poniżej przedstawiany jeden z numerów naszego magazynu TurBiznes, zachęcamy Państwa do współpracy oraz lektury.

TurBiznes wrzesień-październik 2013

Przekaż 1 procent podatku należnego za 2013 rok dla organizacji pożytku publicznego