Jubileusz 15-lecia SWRT

9 lipca, w auli ALMAMER Szkoły Wyższej odbyły się główne uroczystości z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki.

Gości powitali: założyciel Stowarzyszenia, Rektor ALMAMER Prof. dr Janusz Merski i dr Witold Rybczyński – prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki, który podziękował ziałaczom społecznym za bezinteresowny trud wnoszony w niekiedy bardzo trudnych czasach. Przybyła pierwsza prezes Stowarzyszenia – Renata Jankowska-Zielińska.

Uroczystości zaszczycili obecnością m.in.: Michał Szczerba – poseł na Sejm RP, Elżbieta Wyrwicz – wicedyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Lech Drożdżyński – prezes Zarządu Głównego PTTK, Krzysztof Milski – prezes Polskiej Izby Hotelarstwa, Barbara Tekieli – dyrektor Stołecznego Biura Turystyki, Wiesław Piegat – dyrektor Warszawskiej Izby Turystyki.

Stowarzyszeniu przyznano Dyplom Ministra Sportu i Turystyki oraz List gratulacyjny od Katarzyny Sobierajskiej – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Statuetkę Zarządu Głównego PTTK, wraz ze specjalnym podziękowaniem za pracę społeczną w imieniu 70 000 członków Towarzystwa przekazał Prezes ZG PTTK, Lech Drożdzyński.

Listy gratulacyjne na ręce Prezesa SWRT, dr. Witolda Rybczyńskiego skierowali także, m.in.: dr Marek Szpecht – prezes Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej i Zbigniew Rużycki – prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka.

Wyróżniającym się członkom Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki, decyzją Prezydenta RP, przyznano odznaczenia państwowe. Otrzymali je:

  • Dr Zygmunt JAŃCZYK, Dr Edward MODZELEWSKI – Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi
  • Dr Danuta DUDKIEWICZ-ZIMNY, Dr Małgorzata MERSKA, Jan Paweł PIOTROWSKI – Złoty Krzyż Zasługi
  • Sebastian BARTOSZKO, Agnieszka GAŁAS-KRZYSZTOŃ, Małgorzata MIKO – Brązowy Krzyż Zasługi

Odznaki Honorowe Za Zasługi Dla Turystyki otrzymali:

  • Renata JANKOWSKA-ZIELIŃSKA, Katarzyna KAZUBSKA, Ewa PORĘBSKA, Agnieszka ZARZYCKA.

Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki uzyskali: Mirosław BREMBOROWICZ, prof. dr hab. Jan CHOJKA (pośmiertnie), Zuzanna GRABOWSKA, Marian KUBICKI, Marek MANOWIECKI, prof. dr Janusz MERSKI, Grzegorz WOLAK.

Dyplomy uznania Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki otrzymali: Krzysztof Kandefer (ALMAMER), Kamila Kralczyńska (ALMAMER), Teresa Kryszewska (ALMAMER), Krzysztof Milski (Polska Izba Hotelarstwa), Wiesław Piegat (Warszawska Izba Turystyki), Andrzej Szymański (Warszawska Izba Turystyki).

Zebrani z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu dr. Danuty Dudkiewicz-Zimny, wiceprezes Stowarzyszenia na temat dorobku tej organizacji i jej znaczącego miejsca wśród organizacji pozarządowych.

z okazji 15‑lecia Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki zorganizowano specjalną wycieczkę zabytkową Kolejką Piaseczyńską. Wycieczka była połączona z otwarciem odcinka szlaku Warszawskiej Obwodnicy Turystycznej, który staraniem Stowarzyszenia otrzymał nowe oznakowanie.

(r.)