Członkostwo

Dołącz do nas!

Wszystkich, którym nasze idee wydają się bliskie, zapraszamy do ich wspólnej realizacji. Nasze Stowarzyszenie stwarza różne formy działalności i współpracy.

  • Podstawowa forma to członkostwo zwyczajne w naszych szeregach i czynny udział w pracach klubów i komisjach problemowych.
  • Inną formą uczestnictwa w pracy Stowarzyszenia jest członkostwo wspierające, przeznaczone dla osób fizycznych, jak i prawnych – oparte o zasadę systematycznego wspierania naszej działalności.
  • Za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków nadaje Członkostwo Honorowe.

Szczegółowych informacji o Stowarzyszeniu i deklaracji członkowskiej można uzyskać u Sekretarza Stowarzyszenia, tel. +48 22 590 08 52.

Przekaż 1 procent podatku należnego za 2012 rok dla organizacji pożytku publicznego