Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki

Organizacja pożytku publicznego

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, pok. F213 (2 piętro)
tel. +48 22 590 08 52
e-mail: swrt@swrt.pl


KRS: 0000099233, NIP: 525 16 75 525, Regon: 011772553
PKO BP Oddział 15 Warszawa 48 1020 1156 0000 7302 0071 0988