1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Od września 2006 r. Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego i można je wspierać przekazując 1% podatku od dochodu osób fizycznych na jego rzecz.

Dzięki Waszemu wsparciu i życzliwości kontynuujemy kolejny rok działalności. Gromadzimy środki na realizację misji Stowarzyszenia, jaką jest upowszechnianie profesjonalnych rozwiązań w zakresie zarządzania oraz poziomu standardów jakości usług turystycznych.

Zwracamy się do osób życzliwych naszemu Stowarzyszeniu i wszystkim, którym nasze idee są bliskie – o przekazanie 1% podatku należnego za 2011 rok na rzecz naszej organizacji, która jest organizacją pożytku publicznego.

KRS: 00000 99233
Nazwa: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki

Sposób przekazania kwoty w zeznaniu podatkowym jest bardzo prosty; polega na wpisaniu do odpowiedniej rubryki PIT nazwy Stowarzyszenia, jego numeru KRS: 0000099233 oraz wnioskowanej kwoty 1% podatku należnego, a Urząd Skarbowy zadeklarowaną kwotę przekaże na konto organizacji.

Pragniemy jednocześnie serdecznie podziękować wszystkim Ofiarodawcom za wpłaty, które wpłynęły do naszej Organizacji.

Przekaż 1 procent podatku należnego za 2012 rok dla organizacji pożytku publicznego