Zarząd

Prezes – dr Witold Rybczyński Ambasador ad personam

Wiceprezes – mgr Joanna Bator

Sekretarz Generalny – mgr Renata Broniek

Skarbnik – mgr Agnieszka Zarzycka

Członek Zarządu – prof. dr Janusz Merski

Członek Zarządu – mgr Małgorzata Fabiańska

Członek Zarządu – dr Zygmunt Jańczyk

Członek Zarządu – mgr Irena Jarzębak

Członek Zarządu – dr Jan Paweł Piotrowski